Sprekers

Bart Buysse

Bart Buysse

Directeur-generaal, Verbond van Belgische Ondernemingen


Bart Buysse is licentiaat in de rechten en in het notariaat (1993, UFSIA en RUG). Hij werkte jaren voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en is raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof van Brussel.

Hij trad in november 2004 in dienst bij het VBO, waar hij achtereenvolgens adviseur, eerste adviseur en uiteindelijk adjunct-directeur werd bij het Departement Sociale Zaken. Sinds september 2012 is hij directeur-generaal van het VBO. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het sociaal beleid en stuurt hij het Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid aan. Hij is tevens verantwoordelijk voor de VBO social academy (vormingen en sessies rond sociale thema’s, sociale dialoog en HR).

Bart Buysse is lid van de Groep van Tien (toponderhandelaars van de sociale partners) en van de Nationale Arbeidsraad (hoogste paritair adviesorgaan in sociale materies). Hij beschikt over een ruime ervaring in sociale aangelegenheden en sociaal overleg en in contacten met de politieke en de academische wereld, met heel wat overheidsdiensten en de rechterlijke macht.

Kris De Meester

Kris De Meester

Eerste adviseur - Competentiecentum Werk & Sociale Zekerheid, VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen


Aan het begin van zijn academische carrière kiest Kris De Meester voor ‘chemical and agricultural engineering’ en behaalt daarna een master in Business Administration. Maar ook hierna blijft hij studeren: hij specialiseert zich in de milieuwetenschappen en veiligheid en gezondheid op het werk.
Na zijn academische opleiding gaat hij aan de slag als milieuadviseur bij de zelfstandigenorganisatie Unizo, om zeven jaar later het VBO te versterken. Daar focust hij zich op thema’s als veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en fungeert hij als de VBO-woordvoerder in het Raadgevend Comité van de Europese Commissie dat zich buigt over deze domeinen.
Kris De Meester is de voorzitter van de ‘Health and Safety’-werkgroep van Business Europe en ook lid van de raad van bestuur van uiteenlopende organisaties waaronder het Europees Agentschap voor Veiligheid en de Europese Stichting voor verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin).  Zelf is hij niet bang van het ondernemerschap. Zo is hij CEO van de organisatie Contractor Safety Management en runt hij een eigen bedrijf (Bizz-Con Inc.).

 Peggy

Peggy De Prins

Academic Director Master in HRM Competence Center ‘Next Generation Work’, Antwerp Management School


Peggy De Prins  is professor en onderzoeker aan de Antwerp Management School. Zij pioniert op het vlak van duurzaam HRM, een verzamelterm om aan te geven dat HRM zowel waarderend, engagerend, verbindend, inclusief, innoverend als loopbaangericht kan zijn.  In het verlengde hiervan ontwikkelt ze onderzoek en expertise op het vlak van duurzame sociale dialoog. Binnen Antwerp Management School is Peggy lid van het Expertisecentrum ‘Next Generation Work’. Dat expertisecentrum ondersteunt organisaties, leidinggevenden en HR-managers in het uitwerken van een beleid dat een hefboom is tot duurzame bedrijfsvoering.Annick Hellebuyck

Annick Hellebuyck

Eerste Adviseur - Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid , VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen


Annick Hellebuyck is gepassioneerd door sociaal recht en Human Resources. Na haar studies Rechten, deed ze gedurende 21 jaar ervaring op bij FEBELTEX-FEDUSTRIA als juridisch en sociaal raadgever. Gedurende haar loopbaan specialiseerde ze zich onder andere in sociaal recht en sociale onderhandeling (op interprofessioneel niveau). Al deze kennis deelt ze nu als adviseur bij het competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid van het VBO, waar ze beschouwd wordt als een experte in collectieve arbeidsbetrekkingen.Jan Laurijssen1

Jan Laurijssen

Manager HR Business Development Team, SD Worx
Sige Mariën

Sige Mariën

Director Consulting, SD Worx


Sige Mariën  is Directeur Consulting binnen SD Worx Hij krijgt energie van het empoweren van mensen.
Sinds midden jaren 90 was hij meer dan 10 jaar mee  de drijvende kracht achter de KMO strategie binnen SD Worx.
In 2011 zette hij zijn schouders mee onder de internationale strategie van SD Worx; zo was hij van begin 2013 tot midden 2015 directeur voor SD Worx in Frankrijk.
Daarna keerde hij terug naar België om de opdracht van Directeur Consulting op te nemen. Tevens werd hij lid van het Executive Committee van SD Worx. Hij rapporteert aan CEO Steven Van Hoorebeke.Bart Pollentier

Bart Pollentier

Unit Manager Knowledge Center, SD WORX


Bart Pollentier is verantwoordelijk voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Hij was er voorheen senior juridisch adviseur. In zijn loopbaan bouwde hij ervaring op als advocaat en juridisch adviseur bij de directie individuele arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Verder was hij adviseur op het kabinet (de beleidscel) van minister van Werk Monica De Coninck. De voorbije jaren legde hij zich vooral toe op materies rond herstructureringen, arbeidsduur, terbeschikkingstelling, de elektronische handtekening in het arbeidsrecht, schijnzelfstandigen en het eenheidsstatuut.Donatienne Poulaert

Donatienne Poulaert

Head of HR Aperam Châtelet, APERAM


Licentiate in de Psychologie: Sociale en arbeidswetenschappen (UCL-1994) 

Na 12 jaar ervaring als senior consultant, waarvan 10 jaar bij Berenschot Belgium, waar ze de functieclassificatie-, de aanwervings- en de opleidingsopdrachten voor haar rekening nam, ging ze in 2007 aan de slag bij de Groep ArcelorMittal als verantwoordelijke voor HR-projecten (competenties, opleiding, aanwerving). In 2009 stapte ze over naar de Société Verdon in het kader van de uitbouw van de HR-dienst aldaar. Sinds 2011 is ze Head of HR bij Aperam in Châtelet, waar ze belast is met alle onderhandelingen en het sociaal management op de site. 

Sedert september 2015 is ze tevens voorzitster van de vereniging van HR-professionals in Henegouwen, ADP Hainaut.Frederik Somers

Frederik Somers

Business Unit Manager Data, SD Worx


Frederik is Business Unit Manager Data bij SD Worx. Hij werkte het overgrote deel van zijn loopbaan binnen consulting en dit zowel in binnen- als buitenland. Voor Frederik is het essentieel dat HR-beslissingen niet gevoed worden door veronderstellingen maar door feiten. Innovatie en leren zijn cruciale elementen voor Frederik om te groeien en vooruitgang te boeken.   silhouette

To be confirmed

,
Benoit Van Grieken

Benoît Van Grieken

HR Managing Advisor, SD Worx


Benoît van Grieken werkt als Managing HR Consultant bij SD Worx. Met meer dan 20 jaar ervaring in de HR-wereld, deelt hij zijn kennis met verschillende partnerbedrijven en verenigingen.
Zijn aandachtsgebieden gaan van talent management en leiderschap, cultuur, waarden en diversiteit tot de nieuwe manier van werken. De professionele bijnaam die aan hem werd toegeschreven is « sherpa », vanwege zijn bijdrage – operationeel en gemeenschappelijk – en uitdagingen aan het succes van organisaties.Evelien Vanden Brande

Evelien Vanden Brande

HR-manager, JTI-Gryson


Evelien Vanden Brande (38), bachelor Personeelswerk (HoGent, 2000) en gecertificeerd coach (Sheffield Hallam University, 2012) startte haar loopbaan in de uitzendsector (ADMB, 2001).  Al snel gebeten door Human Resources ging ze twee jaar later aan de slag bij Milcobel waar de focus op Recruitment & Selection en Training lag.  In 2008 stapte ze over naar McBride eerst als HR Manager in de fabriek in Ieper en vervolgens als HR Manager in Estaimpuis (Productie en Headoffice). Ze introduceerde er zelfsturende teams, besteedde veel aandacht aan individuele en teamcoaching en was betrokken in elke cao-onderhandeling.

In 2013 ging Evelien aan de slag bij JTI-Gryson Wervik, een fabrikant van roltabak. Daar leidt ze sedert 2014 de collectieve sluiting van de onderneming (240 medewerkers).  In die context kreeg ze met haar team de Corporate HR Award (november 2017).  Het bedrijf stopt alle activiteiten in juni 2018. (www.linkedin.com/in/evelienvandenbrande)