Sprekers


Nathalie  Bergeret_2

Nathalie Bergeret

Directeur, Confédération Construction Wallonne


Na haar studies talen aan de Universiteit van Saint-Louis en UCL Louvain-la-Neuve gaat Nathalie Bergeret een jaar aan de slag als leerkracht aan het College Saint-Vincent. Sinds 1990 is ze actief bij de Confederatie Bouw waar ze vandaag directeur werk-opleiding-communicatie is voor Wallonië. In die functie zetelt ze in de bestuursorganen van de arbeidsbemiddelingsdienst Forem, het sectoraal Fonds van de bouw (Constructiv), het IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance) en het OFFA (Office Francophone de la Formation en Alternance).Leo Borms

Leo Borms

CEO, La Confiance


Aan het begin van zijn academische carrière kiest Leo Borms voor bedrijfsmanagement in Brussel, waarna hij opleidingen arbeidsanalist timemanagement en productieplanning volgt. Hij vertrekt ook naar Parijs en Madrid om zijn talenkennis aan te scherpen.

Na zijn academische opleidingen is hij drie jaar directeur van het Discontokantoor van Geraardsbergen. In 1988 wordt Leo Borms bestuurder en daarna gedelegeerd bestuurder van peperkoekproducent Vondelmolen. Een functie die hij bekleedt tot 2011. Vanaf 2012 is hij managing director bij Vitaline dat bakkerijproducten maakt. Daarnaast zetelt hij in de raad van bestuur van tal van diverse bedrijven en brancheorganisaties, zoals Voka, Fevia, Flanders’ Food, Electro Groothandel Meetjesland en is hij voorzitter van het Bedrijvencentrum Dendermonde en van het Platform kmo van het VBO. Leo Borms is ook eigenaar van Vynckthuys, een vergader- en ontmoetingsplaats in een uniek kader.Bart Buysse

Bart Buysse

Directeur-generaal, Verbond van Belgische Ondernemingen


Bart Buysse is licentiaat in de rechten en in het notariaat (1993, UFSIA en RUG). Hij werkte jaren voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en is raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof van Brussel.

Hij trad in november 2004 in dienst bij het VBO, waar hij achtereenvolgens adviseur, eerste adviseur en uiteindelijk adjunct-directeur werd bij het Departement Sociale Zaken. Sinds september 2012 is hij directeur-generaal van het VBO. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het sociaal beleid en stuurt hij het Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid aan. Hij is tevens verantwoordelijk voor de VBO social academy (vormingen en sessies rond sociale thema’s, sociale dialoog en HR).

Bart Buysse is lid van de Groep van Tien (toponderhandelaars van de sociale partners) en van de Nationale Arbeidsraad (hoogste paritair adviesorgaan in sociale materies). Hij beschikt over een ruime ervaring in sociale aangelegenheden en sociaal overleg en in contacten met de politieke en de academische wereld, met heel wat overheidsdiensten en de rechterlijke macht.Dominique Calistri

Dominique Calistri

Consultant syndical affairs employee Benefits, ACLVB
Jean-Michel Cappoen

Jean-Michel Cappoen

Algemeen secretaris, BBTK (ABVV)


Jean-Michel Cappoen (°1960) is een vakbondsman in hart en nieren. Direct na zijn humaniorastudies gaat hij aan de slag bij het FGTB (de Franstalige tegenhanger van het ABVV) in Brussel. Het is 1979. Vier jaar later behaalt hij via avondschool aan de Kamer van Koophandel en de ULB zijn diploma sociaal recht en management. In 1989 wordt Cappoen secretaris-generaal van de toenmalige Centrale van het Boek (sector van de drukkerijen, pers en media), het huidige SETCa. En hij blijft opklimmen en wordt in 1998 federaal secretaris bij SETCa-BBTK federaal (Bond van bedienden, technici en kaderleden). Sinds 2004 is hij daar secretaris-generaal, verantwoordelijk voor de financiële sector (bank- en verzekeringswezen).Michèle Claus

Michèle Claus

Eerste adviseur - Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid, VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen


Mevr. Claus is gespecialiseerd in arbeidsrecht, eerst als advocate aan de balie van Brussel, vervolgens in de banksector en de luchtvaartsector. In die laatste sector was ze, als lid van het humanresourcesmanagement, nauw betrokken bij de grondige reorganisatie van het bedrijf.

Daarna vervoegde ze CEVORA, een opleidingscentrum dat trainingsprogramma’s ontwikkelt en verstrekt voor de 380.000 bedienden van de sector. In 2001 vertrok ze naar het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), waar ze belast is met Europese sociale aangelegenheden.

 Sandra Coenegrachts

Sandra Coenegrachts

Adviseur, VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen
Luc Cortebeeck

Luc Cortebeeck

Werknemersvoorzitter en vicevoorzitter , Internationale Arbeids Organisatie


Luc Cortebeeck, maatschappelijk assistent van opleiding, was van 1999 tot 2012 voorzitter van het Algemeen Christelijke vakverbond, het ACV. Als 22-jarige liep hij stage bij de dienst Vorming en ondernemingsafgevaardigden ACV Nationaal. Zijn eerste volwaardige opdracht was als verantwoordelijke voor de Mechelse afdeling van ACV Jongeren. De Willebroekenaar werkte vanaf 1973 voor de Dienst Ondernemingen van het ACV en werd in 1987 nationaal secretaris van de Vlaamse vleugel en ondervoorzitter van de ACW-koepel, om in 1999 de voorzittersstoel in te nemen. Cortebeeck stond tijdens zijn mandaat bekend als een diplomaat en consensusfiguur.

Ook internationaal was en is Cortebeeck erg actief, onder meer in het Europees Vakverbond (EVV), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), TUAC (Trade Union Advisory Committee) en in het Internationaal Vakverbond (IVV). In maart 2000 werd hij regent van de Belgische Nationale Bank. In 2014 werd hij herverkozen als vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie en als voorzitter van de werknemersgroep, en dit voor de duur van drie jaar.
Sven De Cremer

Sven De Cremer

HR Consultant, SD Worx


Sven De Cremer is Master in arbeids & organisatiepsychologie. Sinds 2000 is hij actief in de adviesverlening aan diverse organisaties in diverse sectoren . Hij heeft een uitgebreide expertise in Organisational Design, Strategisch HR Advies, leiderschapsontwikkeling en verandertrajecten. Deze expertise ligt zowel op het vlak van opzetten van structuren, processen, alsook in het begeleiden van groepen en individuen hierin, alsook in het verzorgen van trainingen.
Sarah De Groof

Sarah De Groof

dr., KU Leuven Instituut voor Arbeidsrecht


Sarah De Groof (°1984) studeerde rechten aan de KU Leuven en de Université de Montpellier en behaalde haar master Rechten in 2007 - datzelfde jaar rondde zij trouwens ook de academische lerarenopleiding succesvol af. Daarna ging ze aan de slag als advocate bij het advocatenkantoor Lydian, aan de Brusselse balie. Daar bekwaamde Sarah zich al in het arbeidsrecht en combineerde die opdracht met deeltijds praktijkassistentschap, eerst voor prof. dr. Danny Pieters en vervolgens voor prof. dr. Frank Hendrickx. Vanaf 2011 maakte Sarah de voltijdse overstap naar het Instituut voor Arbeidsrecht. Eind 2016 verdedigde ze haar proefschrift met als titel ‘Arbeidstijd en vrije tijd in het arbeidsrecht. Een juridisch onderzoek naar work-life balance’ onder het promotorschap van prof. dr. Frank Hendrickx.Kris De Meester

Kris De Meester

Eerste adviseur - Competentiecentum Werk & Sociale Zekerheid, VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen


Aan het begin van zijn academische carrière kiest Kris De Meester voor ‘chemical and agricultural engineering’ en behaalt daarna een master in Business Administration. Maar ook hierna blijft hij studeren: hij specialiseert zich in de milieuwetenschappen en veiligheid en gezondheid op het werk.
Na zijn academische opleiding gaat hij aan de slag als milieuadviseur bij de zelfstandigenorganisatie Unizo, om zeven jaar later het VBO te versterken. Daar focust hij zich op thema’s als veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en fungeert hij als de VBO-woordvoerder in het Raadgevend Comité van de Europese Commissie dat zich buigt over deze domeinen.
Kris De Meester is de voorzitter van de ‘Health and Safety’-werkgroep van Business Europe en ook lid van de raad van bestuur van uiteenlopende organisaties waaronder het Europees Agentschap voor Veiligheid en de Europese Stichting voor verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin).  Zelf is hij niet bang van het ondernemerschap. Zo is hij CEO van de organisatie Contractor Safety Management en runt hij een eigen bedrijf (Bizz-Con Inc.).

 Ans De Vos

Ans De Vos

‎Professor , Antwerp Management School


Van bij de start van haar academische carrière is Ans De Vos gefascineerd door loopbanen. Haar missie? Mensen competenter maken in het sturen van hun eigen groeipad zodat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun professionele leven. Zij onderzoekt hoe een win-win tot stand kan komen tussen organisaties en hun medewerkers. In dit kader voert zij onderzoek naar veranderende psychologische contracten, loopbaanverwachtingen van verschillende generaties, en duurzaam loopbaanbeleid.

Ans De Vos is licentiaat in de psychologie (KU Leuven) en behaalde een bijkomend diploma Human Resource Management (Antwerp Management School). In 1996 ging ze aan de slag bij de Vlerick Business School en behaalde haar doctoraat in 2002 aan de Faculteit Economie en Bedrijfsadministratie aan de Universiteit Gent.

Vandaag is De Vos hoogleraar aan de Antwerp Management School, waar ze houder is van de SD Worx leerstoel ‘Next generation work: Creating Sustainable Careers’. Daarnaast coördineert ze het competence center Next Generation Work. De Vos doceert in de voltijdse masterprogramma’s, de Executive MBA en diverse executive masters en bedrijfsspecifieke programma’s. Binnen Antwerp Management School is ze academisch verantwoordelijk voor het ‘leadership & career development track’.

Ans De Vos geniet een internationale reputatie als expert op vlak van duurzame loopbanen. Binnen het gereputeerde netwerk van de Academy of Management is zij verkozen lid van het executive comité van de ‘Careers Division’. Bovendien werkt ze als inhoudelijk expert voor het Europees Lerend Netwerk ‘Career & AGE’ (Age, Generations, Experience) van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en maakt ze deel uit van het internationale onderzoeksnetwerk ICAR (International Careers Research). Daarnaast leidt zij internationale onderzoeksprojecten in samenwerking met Rouen Business School, Radboud Universiteit Nijmegen, Northern Illinois University in Chicago en BI Norwegian Business School. Zij is tevens co-promotor van het ‘Steunpunt Werk en Sociale Economie’.Filip Dochy

Filip Dochy

‎Professor, KU Leuven
Thierry Geerts

Thierry Geerts

Country Director, Google Belgium


Thierry Geerts behaalde het diploma Solvay Business Engineer aan de Vrije Universiteit Brussel in 1989 en ging direct daarna aan de slag als auditor bij Coopers & Lybrand (het huidige PWC). Maar al snel leidden zijn passie voor media, onlinemarketing en innovatie hem naar leidinggevende functies bij onder meer Corelio Publishing, Nostalgie, VAR, Clickx en Passe-Partout. In 2008 werd Thierry CEO van Corelio Business Development en Arkafund. Sinds 2011 is Thierry Country Director van Google Belgium. In die functie is hij actief in de kern van onlinemarketing en innovatief ondernemerschap. anne Gilles

Anne Gilles

HR Director, Actiris


Anne Gilles is sinds 1988 actief bij Actiris. Tussen 1988 en 1999 beoefent ze verschillende functies en werkt ze onder andere als interne auditor, verantwoordelijk voor de kwaliteit en de dienst ‘buitenlandse arbeidskrachten’. In 1999 stapt Anne Gilles in de compleet nieuwe HR-directie waar ze later (2011) aan het hoofd komt te staan. Tegelijk bouwde ze op zelfstandige basis vormingsactiviteiten uit in management, leiderschap en human resources en geeft ze coaching in persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie.Olivier Guédon

Olivier Guédon

Kantoordirecteur, SD Worx


Olivier Guédon (1974) startte na zijn studies Maatschappelijk Assistent (optie Personeelswerk) bij SD Worx. Sinds de beginjaren is Olivier één van de drijvende krachten achter de implementatie van de kmo-strategie binnen verschillende regio’s (Antwerpen/Brussel/Anderlecht/Vilvoorde) en vanuit verschillende functies (Payroll Consultant, Teamleader, Trainer). Vandaag is Olivier Kantoor Directeur regio Vilvoorde. In die functie staat hij dagelijks in contact met kmo-bedrijfsleiders, -boekhouders en -accountants aan wie hij advies geeft inzake personeelsbeleid. Vanuit die rol en met zijn expertise creëerde hij een vertrouwensband met de ondernemers uit zijn regio.Annick Hellebuyck

Annick Hellebuyck

Eerste Adviseur - Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid , VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen


Annick Hellebuyck is gepassioneerd door sociaal recht en Human Resources. Na haar studies Rechten, deed ze gedurende 21 jaar ervaring op bij FEBELTEX-FEDUSTRIA als juridisch en sociaal raadgever. Gedurende haar loopbaan specialiseerde ze zich onder andere in sociaal recht en sociale onderhandeling (op interprofessioneel niveau). Al deze kennis deelt ze nu als adviseur bij het competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid van het VBO, waar ze beschouwd wordt als een experte in collectieve arbeidsbetrekkingen.Bart Henssen

Bart Henssen

Ph.D., Research Manager - Adjunct Director SVO - Lecturer Human Resources Management, KU Leuven - Campus Brussels


Als doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen werkt Bart Henssen aan de Odisee Hogeschool waar hij doceert en onderzoek verricht in het domein van HRM. Bart is ook gastprofessor aan de KU Leuven voor het vak 'Stakeholders & Governance'. Ten slotte is hij research manager in het studiegebied Handelswetenschappen & Bedrijfskunde en adjunct-directeur van het Studiecentrum voor Ondernemerschap Odisee. Jan Laurijssen1

Jan Laurijssen

Manager HR Business Development Team, SD Worx
silhouette

Sige Mariën

Director Consulting, SD Worx


Sige Mariën  is Directeur Consulting binnen SD Worx Hij krijgt energie van het empoweren van mensen.
Sinds midden jaren 90 was hij meer dan 10 jaar mee  de drijvende kracht achter de KMO strategie binnen SD Worx.
In 2011 zette hij zijn schouders mee onder de internationale strategie van SD Worx; zo was hij van begin 2013 tot midden 2015 directeur voor SD Worx in Frankrijk.
Daarna keerde hij terug naar België om de opdracht van Directeur Consulting op te nemen. Tevens werd hij lid van het Executive Committee van SD Worx. Hij rapporteert aan CEO Steven Van Hoorebeke.Michel Masui

Michel Masui

HR Operations Manager, Ikea Belgium
Amelie Matthei

Amelie Matthei

HR Consultant , Greenfish


Amelie Matthei heeft een passie voor de gedragingen, cognities en emoties van mensen, in het bijzonder in hun werkomgeving. Daarom heeft ze zich na haar studies in de klinische psychologie in de arbeids- en organisatiepsychologie gespecialiseerd. Tijdens haar stage bij IBM BeNeLux heeft ze haar eerste praktische ervaringen op gebied van management development en organizational change management kunnen opdoen. Sinds november 2016 werkt ze als HR consultant bij Greenfish op vlak van werving en selectie, Greenfish Young Potentials Programma, loopbaanbegeleiding en strategisch HRM. Pierre Neuray

Pierre Neuray

Ere-Voorzitter, Centre des Ressources pour les Groupements d’Employeurs de Wallonie CRGEW


Netwerken, daar draait de hele carrière van Pierre Neuray rond. In 1985 richtte hij met twee vrienden de vzw Enjeu op om beurzen en salons te organiseren (zoals het Kerstdorp in Luik). Daarna wordt hij directeur van de Kamer van Koophandel en Industrie van Luik in 1987. In dat kader richt hij in 2008 met Job’Ardent zijn eerste werkgeversgroepering op. Via Job’Ardent kunnen een vijftigtal kmo’s gezamenlijk gebruikmaken van de diensten van grafici, informatici en administratief medewerkers.

In 2013 stopt hij bij de Kamer van Koophandel en Industrie. Sindsdien legt hij zich als onafhankelijke adviseur helemaal toe op het oprichten en beheren van werkgeversgroeperingen. Zo stond hij mee aan de wieg van acht groeperingen. Een ervan, Basic+ vzw, beheert hij nog altijd. De vzw groepeert 200 Franstalige onderwijsinstellingen en dienstverleners aan de gemeenschap die boekhouders en preventieadviseurs delen.Denis Pennel

Denis Pennel

Managing Director , World Employment Confederation


Dennis Pennel is bijna 20 jaar actief in HR en directeur-generaal van het Ciett. Die internationale confederatie van private tewerkstellingsagentschappen groepeert wereldwijd zo’n 50 federaties waaronder Federgon in België. In die functie staat hij dag in dag uit midden het debat over de evolutie van de wereld van werk. Hij werkt nauw samen met talrijke internationale organisaties (het Internationaal Arbeidsbureau, Europese Commissie, IMF, Wereldbank, OECD, ILO). En ook met de bedrijfswereld, de sociale partners en de academische wereld. Voor hij naar het Ciett overstapte, had Pennel zeven jaar lang de communicatietouwtjes in handen bij Manpower in Frankrijk en was hij actief bij BDDP/TBWA en Deloitte. Denis Pennel is lid van de Europese denktanks CEPS (Centre for European Policies and Studies) en EPC (European Policy Center). Hij is tevens arbeidsmarktexpert binnen de Franse denktank Génération Libre.

Denis Pennel wordt internationaal erkend als een van de 100 invloedrijkste HR-experten (ranking Staffing Industry Analysts). In zijn boek ‘Travailler pour soi’ (Editions du Seuil, 2013) wijdt hij de lezer in in het nut en de structuur van vrije arbeidsvormen.Bart Pollentier

Bart Pollentier

Unit Manager Knowledge Center, SD WORX


Bart Pollentier is senior juridisch adviseur bij het juridisch kenniscentrum van SD Worx. In zijn loopbaan bouwde hij ervaring op als advocaat en juridisch adviseur bij de directie individuele arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Verder was hij adviseur op het kabinet (de beleidscel) van minister van Werk Monica De Coninck. De voorbije jaren legde hij zich vooral toe op materies rond herstructureringen, arbeidsduur, terbeschikkingstelling, de elektronische handtekening in het arbeidsrecht, schijnzelfstandigen en het eenheidsstatuut.Donatienne Poulaert

Donatienne Poulaert

Head of HR Aperam Châtelet, APERAM


Licentiate in de Psychologie: Sociale en arbeidswetenschappen (UCL-1994) 

Na 12 jaar ervaring als senior consultant, waarvan 10 jaar bij Berenschot Belgium, waar ze de functieclassificatie-, de aanwervings- en de opleidingsopdrachten voor haar rekening nam, ging ze in 2007 aan de slag bij de Groep ArcelorMittal als verantwoordelijke voor HR-projecten (competenties, opleiding, aanwerving). In 2009 stapte ze over naar de Société Verdon in het kader van de uitbouw van de HR-dienst aldaar. Sinds 2011 is ze Head of HR bij Aperam in Châtelet, waar ze belast is met alle onderhandelingen en het sociaal management op de site. 

Sedert september 2015 is ze tevens voorzitster van de vereniging van HR-professionals in Henegouwen, ADP Hainaut.Frederik Somers

Frederik Somers

Business Unit Manager Data, SD Worx


Frederik is Business Unit Manager Data bij SD Worx. Hij werkte het overgrote deel van zijn loopbaan binnen consulting en dit zowel in binnen- als buitenland. Voor Frederik is het essentieel dat HR-beslissingen niet gevoed worden door veronderstellingen maar door feiten. Innovatie en leren zijn cruciale elementen voor Frederik om te groeien en vooruitgang te boeken.   Isabelle Sonneville

Isabelle Sonneville

Chief Human Resources Officer, Communication & Corporate responsibility , Axa Belgium


Na haar rechtenstudies aan de Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven, gaat Isabelle Sonneville aan de slag in het advocatenkantoor Meritius en wordt lid van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie in Brussel. Ondertussen vertrekt ze twee maanden op missie in Rwanda met Advocaten Zonder Grenzen om in de lokale rechtbanken te pleiten bij de genocideprocessen. Na zeven jaar verhuist ze naar het advocatenkantoor, Lawfort. Daar is ze vier jaar actief in het departement arbeidsrecht. In 2004 gaat Isabelle Sonneville bij Swiss Life Belgium werken, beter bekend als het huidige Delta Lloyd, waar ze ChiefHuman Resources Officer, Facility & Business Process Management wordt. In 2008 stoot ze door naar de Parijse zetel en vervolmaakt ze zich verder in het HR-beleid.  Drie jaar later maakt ze de overstap naar AXA Belgium als Chief Human Resources.Alexander Van Caeneghem

Alexander Van Caeneghem

Director , TriFinance


Na zijn studies literatuurwetenschap en management en enkele jaren ervaring in ‘business process management’ als managementconsultant bij PKF zette Alexander Van Caeneghem in 2010 de stap naar TriFinance. Daar leidde hij drie jaar het expertisecentrum rond ‘Complexity Reduction’. Sinds 2017 staat hij mee aan het hoofd van CFO Services, een businessunit dat pragmatisch advies levert.

Daarnaast is Alexander sinds 2015 als Strategy & Content Director van ParkLane Insight (de holding waarvan TriFinance het bekendste merk is) verantwoordelijk voor strategieontwikkeling, -operationalisering en contentstrategie. ParkLane Insight is een kennisdelende netwerkorganisatie die, via de groei van mensen, gericht is op ‘reinventing the workplace’.

 Willy van Eeckhoutte

Willy van Eeckhoutte

Professor & Advocaat bij het Hof van Cassatie, Universiteit Gent - Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse


Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij sinds 1986 arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht doceert. Na zijn studies rechten in 1975 – later doctoreerde hij op proefschrift in de rechten – startte hij als advocaat aan de balie in Gent. In 1999 werd hij benoemd tot één van de twintig advocaten bij het Hof van Cassatie, het hoogste Belgische rechtscollege. Willy van Eeckhoutte behandelt niet alleen zaken voor het Hof van Cassatie in alle rechtstakken, maar treedt ook voor de gewone rechtbanken op in arbeidsrechtelijke en socialezekerheidszaken. Hij geeft adviezen en steunt ondernemingen en particulieren, zowel uit de particuliere als de publieke sector. Hij wordt tevens regelmatig als ‘scheidsrechter’ aangesteld in alle soorten geschillen. Als doorgewinterd specialist publiceerde hij verschillende artikelen en boeken over sociaal recht, waaronder het zeer uitgebreide Sociaal Compendium Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht. Bovendien werkt hij aan het actualiseren van SocialEye, een onlinedatabank voor specialisten in het sociaal recht en HR-professionals. En hij is te volgen op zijn blog over sociaal recht, www.wikisoc.be.Benoit Van Grieken

Benoît Van Grieken

HR Managing Advisor, SD Worx


Benoît van Grieken werkt als Managing HR Consultant bij SD Worx. Met meer dan 20 jaar ervaring in de HR-wereld, deelt hij zijn kennis met verschillende partnerbedrijven en verenigingen.
Zijn aandachtsgebieden gaan van talent management en leiderschap, cultuur, waarden en diversiteit tot de nieuwe manier van werken. De professionele bijnaam die aan hem werd toegeschreven is « sherpa », vanwege zijn bijdrage – operationeel en gemeenschappelijk – en uitdagingen aan het succes van organisaties.Geert Van Hootegem

Geert Van Hootegem

‎Professor, Katholieke Universiteit Leuven
Vic Van Kerrebroeck

Vic Van Kerrebroeck

Vakbondssecretaris , LBC-NVK (ACV)


Vic Van Kerrebroeck (39) behaalde in 2001 zijn master in de rechten aan de Universiteit Gent. Zijn specialisatie sociaal recht, vulde hij daarna aan met een manama in Europees recht. Na vijf jaar als advocaat aan de balie van Gent, stapte hij over naar de studiedienst van de christelijke vakbond LBC-NVK (ACV). Daar groeide hij door tot vakbondssecretaris. In tussentijd volgde Vic nog een HRM-opleiding aan de EHSAL Management School in Brussel.Tom Van Looy

Tom Van Looy

Diensthoofd Vorming, Onderneming en Beweging bij ACV Halle-Vilvoorde-Leuven, ACV


Sinds augustus 2016 is Tom Van Looy diensthoofd Vorming & Beweging voor ACV Vlaams Brabant. Daarvoor was hij 11 jaar actief als stafmedewerker voor de Nederlandstalige Vormingsdienst van ACV Nationaal met als specialisatie sociale vaardigheden, creativiteit en maatschappelijke vorming.

Vorming van vakbondsmilitanten focust in de eerste plaats op ervaringsgericht leren. Op die manier verschijnen de vakbondsmilitanten niet als een onbeschreven blad in de cursus. Syndicaal vormingswerk gaat dan ook in essentie over het confronteren, analyseren en herkaderen van hun ervaringen op de werkvloer. Goed opgeleide vakbondsmilitanten zijn waardevolle – zij het kritische – partners voor een ondernemer.Michel Vanderkam

Michel Vanderkam

Diensthoofd dienst Beleid en Samenleving, UNIA


Naast zijn studies aan het Institut Supérieur d’Etudes Sociales de l’Etat, behaalde Michel Vanderkam in 1983 zijn master Sociologie aan de UCL. In 1992 vulde hij dat aan met een studie Overheidsmanagement aan de Solvay Business School-ULB. Sinds 1995 werkt hij bij Unia waar hij opklom tot hoofd van de dienst ‘Beleid en Samenleving’. Die dienst benadert discriminatievraagstukken op een structurele manier. Dat betekent samenwerkingen en partnerschappen opzetten met de organisaties, de netwerken waarbinnen die organisaties werken goed kennen en verkennen en een strategie hanteren om de adviezen van Unia zo goed mogelijk te implementeren. In dat kader zijn de arbeidssector en zijn verschillende spelers voor Unia van het allergrootste belang.Ann Vanlommel

Ann Vanlommel

Managing Director, Febelfin Academy


Ann Vanlommel is al vier jaar managing director bij Febelfin Academy, het opleidingscentrum voor de financiële sector en is gepassioneerd bezig met leren doorheen de loopbaan. Voordien was Ann actief in de financiële sector in verschillende leidinggevende functies, o.a. bij Alpha Card. Zij heeft een master in vertaler-tolk en business administration.Jorn Vanysacker

Jorn Vanysacker

Chief Marketing Officer, INTUO
Ronald Vrydag

Ronald Vrydag

Department Director, Brailleliga


In 2000 ging Ronald Vrydag aan de slag bij de Brailleliga. Drie jaar later klom hij op tot het directiecomité. Vanuit die functie is hij verantwoordelijk voor de dienstverlening die de Brailleliga biedt aan personen met een visuele handicap in Vlaanderen en Brussel. De Brailleliga begeleidt en ondersteunt blinde en slechtziende personen naar meer zelfstandigheid ter bevordering van hun integratie in de maatschappij.Elke Willaert

Elke Willaert

HR Director, Microsoft Belux


Elke Willaert behaalde op korte tijd drie masterdiploma’s: ‘Moderne Geschiedenis’, ‘Business Economics’ en ‘HR Management’. Vandaag dragen drie verschillende domeinen haar passie weg: mensen coachen om open te bloeien, diversiteit en de HR-kansen die de digitale evolutie genereert. Een passie die ze in de praktijk vertaalt als HR Director van Microsoft België en Luxemburg.