Sprekers

Eddy Annys

Eddy Annys

Managing Director, Randstad Belgium
Bauduin Auqier

Bauduin Auquier

Partner | Docent, Agile maker | UCLouvain


Bauduin Auquier (Master in de rechten aan de UCLouvain, 1990) werkte gedurende 16 jaar in de hr-afdeling van Delhaize België-Luxemburg, waar hij Vice President Human Resources werd. In 2007 vervoegde hij de MIVB als HRD. Daar was hij betrokken bij enkele grote transformatieprojecten, waaronder het implementeren van een sociale strategie, de verhuizing naar een nieuwe maatschappelijke zetel in een NWOW-omgeving, maar ook de daaropvolgende hr-transformatie en herorganisatie van het bedrijf. In 2013 maakte hij een carrièreswitch richting consultancy. Sinds 2014 is hij partner in het consultancybureau AGILEmaker, gespecialiseerd in bedrijfstransformatie. Hij begeleidt er ondernemingen bij hun transformatietrajecten van sociale relaties, organisatie en bedrijfs- of leiderschapscultuur.

Daarnaast is Bauduin Auquier raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof in Brussel en geeft hij les aan de École des sciences du travail van de UCLouvain.

Hij werkt ook op vrijwillige basis mee aan de projecten ‘Boost’ & ‘Leadership des directions d’écoles’ van de Koning Boudewijnstichting.Jacques Borlee

Jacques Borlée

Coach, sprinter, athleet, inspirator, ESA - European Sports Academy
Bart Buysse

Bart Buysse

Directeur-generaal, Verbond van Belgische Ondernemingen


Bart Buysse is licentiaat in de rechten en in het notariaat (1993, UFSIA en RUG). Hij werkte jaren voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en is raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof van Brussel.

Hij trad in november 2004 in dienst bij het VBO, waar hij achtereenvolgens adviseur, eerste adviseur en uiteindelijk adjunct-directeur werd bij het Departement Sociale Zaken. Sinds september 2012 is hij directeur-generaal van het VBO. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het sociaal beleid en stuurt hij het Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid aan. Hij is tevens verantwoordelijk voor de VBO social academy (vormingen en sessies rond sociale thema’s, sociale dialoog en HR).

Bart Buysse is lid van de Groep van Tien (toponderhandelaars van de sociale partners) en van de Nationale Arbeidsraad (hoogste paritair adviesorgaan in sociale materies). Hij beschikt over een ruime ervaring in sociale aangelegenheden en sociaal overleg en in contacten met de politieke en de academische wereld, met heel wat overheidsdiensten en de rechterlijke macht.
Patrick Danau

Patrick Danau

General Director for Production, Technology and Logistics, Audi Brussels


Patrick Danau (1956) is technisch ingenieur elektromechanica en studeerde af aan het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent.

In 1978 begon hij zijn loopbaan in de montage van de autofabriek in Brussel. Van 1982 tot 1984 was hij verantwoordelijk voor de productie (Eindafwerking) in de Volkswagenvestiging in Uitenhage in Zuid-Afrika.

Tot 2006 werkte hij in leidinggevende functies in de planning en in de montage in de fabriek in Brussel. Aansluitend leidde hij de productie van de Volkswagensite in Emden (D) om later door te groeien tot technisch directeur bij Auto 5000 in Wolfsburg (D) en algemeen directeur (2011) van de Volkswagensite in Navarra/Pamplona.

Sinds 1 mei 2014 is Patrick Danau Algemeen Directeur Techniek en Logistiek alsook Woordvoerder van het Directiecomité AUDI BRUSSELS S.A./N.V.
Kris De Meester

Kris De Meester

Eerste adviseur - Competentiecentum Werk & Sociale Zekerheid, VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen


Aan het begin van zijn academische carrière kiest Kris De Meester voor ‘chemical and agricultural engineering’ en behaalt daarna een master in Business Administration. Maar ook hierna blijft hij studeren: hij specialiseert zich in de milieuwetenschappen en veiligheid en gezondheid op het werk.
Na zijn academische opleiding gaat hij aan de slag als milieuadviseur bij de zelfstandigenorganisatie Unizo, om zeven jaar later het VBO te versterken. Daar focust hij zich op thema’s als veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en fungeert hij als de VBO-woordvoerder in het Raadgevend Comité van de Europese Commissie dat zich buigt over deze domeinen.
Kris De Meester is de voorzitter van de ‘Health and Safety’-werkgroep van Business Europe en ook lid van de raad van bestuur van uiteenlopende organisaties waaronder het Europees Agentschap voor Veiligheid en de Europese Stichting voor verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin).  Zelf is hij niet bang van het ondernemerschap. Zo is hij CEO van de organisatie Contractor Safety Management en runt hij een eigen bedrijf (Bizz-Con Inc.).

 Peggy

Peggy De Prins

Academic Director Master in HRM Competence Center ‘Next Generation Work’, Antwerp Management School


Peggy De Prins  is professor en onderzoeker aan de Antwerp Management School. Zij pioniert op het vlak van duurzaam HRM, een verzamelterm om aan te geven dat HRM zowel waarderend, engagerend, verbindend, inclusief, innoverend als loopbaangericht kan zijn.  In het verlengde hiervan ontwikkelt ze onderzoek en expertise op het vlak van duurzame sociale dialoog. Binnen Antwerp Management School is Peggy lid van het Expertisecentrum ‘Next Generation Work’. Dat expertisecentrum ondersteunt organisaties, leidinggevenden en HR-managers in het uitwerken van een beleid dat een hefboom is tot duurzame bedrijfsvoering.Toon Decloedt

Toon Decloedt

Partner, BusinessMentors.eu


Toon De Cloedt is Master in Arbeid en Organisatie Sociologie (UGent en UAntwerpen). Na een loopbaan van 25 jaar als HR-verantwoordelijke in tal van grote bedrijven, ging Toon De Cloedt aan de slag als onafhankelijk interim-manager en senior managementconsultant en –mentor. Hij werkte in België, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland voor onder meer Dow Chemical, AIG, Nokia, CarnaudMetalBox, Raychem en Electrabel.

Als HR Director en lid van het Executive Committee stond hij in de frontlinie bij ingrijpende veranderingsprocessen, en stond aan de zijde van CEO’s bij overnames, fusies en uiteenlopende herstructureringen.

Toon De Cloedt is bestuurder bij non-profitorganisaties, zoals Eureka Onderwijs, Beautiful After Breast Cancer, De Overmolen (UBUNTU) bij HRD-organisaties als HRLab en Airport HR Platform.Annick Hellebuyck

Annick Hellebuyck

Eerste Adviseur - Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid , VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen


Annick Hellebuyck is gepassioneerd door sociaal recht en Human Resources. Na haar studies Rechten, deed ze gedurende 21 jaar ervaring op bij FEBELTEX-FEDUSTRIA als juridisch en sociaal raadgever. Gedurende haar loopbaan specialiseerde ze zich onder andere in sociaal recht en sociale onderhandeling (op interprofessioneel niveau). Al deze kennis deelt ze nu als adviseur bij het competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid van het VBO, waar ze beschouwd wordt als een experte in collectieve arbeidsbetrekkingen.Hilde Janssens

Hilde Janssens

Group HR Director, Konings
Ann Jordens

Ann Jordens

Business owner, Ann Jordens Consulting
Jan Laurijssen1

Jan Laurijssen

Manager HR Business Development Team, SD Worx
Sige Mariën

Sige Mariën

Director Consulting, SD Worx


Sige Mariën  is Directeur Consulting binnen SD Worx Hij krijgt energie van het empoweren van mensen.
Sinds midden jaren 90 was hij meer dan 10 jaar mee  de drijvende kracht achter de KMO strategie binnen SD Worx.
In 2011 zette hij zijn schouders mee onder de internationale strategie van SD Worx; zo was hij van begin 2013 tot midden 2015 directeur voor SD Worx in Frankrijk.
Daarna keerde hij terug naar België om de opdracht van Directeur Consulting op te nemen. Tevens werd hij lid van het Executive Committee van SD Worx. Hij rapporteert aan CEO Steven Van Hoorebeke.Kris Peeters

Kris Peeters

Vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
François Pichault

François Pichault

Director, LENTIC - Université de Liège


François Pichault is doctor in de sociologie en gewoon hoogleraar aan de HEC Management School van de Universiteit van Luik. Hij is ook verbonden als docent human resources management aan ESCP-Europe, Parijs. Op de Universiteit van Luik zit hij een onderzoeks- en actiecentrum voor (LENTIC) dat focust op de menselijke en organisatorische aspecten van veranderings- en innovatieprocessen. Daarnaast is François betrokken bij talrijke internationale samenwerkingsactiviteiten in Afrika en Oost-Europa en schreef hij talrijke werken over organisatietheorie en human resources management. Momenteel is hij actief rond nieuwe vormen van governance in partnerships tussen organisaties, nieuwe vormen van werken en change management.​Bart Pollentier

Bart Pollentier

Unit Manager Knowledge Center, SD WORX


Bart Pollentier is verantwoordelijk voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Hij was er voorheen senior juridisch adviseur. In zijn loopbaan bouwde hij ervaring op als advocaat en juridisch adviseur bij de directie individuele arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Verder was hij adviseur op het kabinet (de beleidscel) van minister van Werk Monica De Coninck. De voorbije jaren legde hij zich vooral toe op materies rond herstructureringen, arbeidsduur, terbeschikkingstelling, de elektronische handtekening in het arbeidsrecht, schijnzelfstandigen en het eenheidsstatuut.Donatienne Poulaert

Donatienne Poulaert

Head of HR Aperam Châtelet, APERAM


Licentiate in de Psychologie: Sociale en arbeidswetenschappen (UCL-1994) 

Na 12 jaar ervaring als senior consultant, waarvan 10 jaar bij Berenschot Belgium, waar ze de functieclassificatie-, de aanwervings- en de opleidingsopdrachten voor haar rekening nam, ging ze in 2007 aan de slag bij de Groep ArcelorMittal als verantwoordelijke voor HR-projecten (competenties, opleiding, aanwerving). In 2009 stapte ze over naar de Société Verdon in het kader van de uitbouw van de HR-dienst aldaar. Sinds 2011 is ze Head of HR bij Aperam in Châtelet, waar ze belast is met alle onderhandelingen en het sociaal management op de site. 

Sedert september 2015 is ze tevens voorzitster van de vereniging van HR-professionals in Henegouwen, ADP Hainaut.Frederik Somers

Frederik Somers

Business Unit Manager Data, SD Worx


Frederik is Business Unit Manager Data bij SD Worx. Hij werkte het overgrote deel van zijn loopbaan binnen consulting en dit zowel in binnen- als buitenland. Voor Frederik is het essentieel dat HR-beslissingen niet gevoed worden door veronderstellingen maar door feiten. Innovatie en leren zijn cruciale elementen voor Frederik om te groeien en vooruitgang te boeken.   silhouette

To be confirmed

,
Benoit Van Grieken

Benoît Van Grieken

HR Managing Advisor, SD Worx


Benoît van Grieken werkt als Managing HR Consultant bij SD Worx. Met meer dan 20 jaar ervaring in de HR-wereld, deelt hij zijn kennis met verschillende partnerbedrijven en verenigingen.
Zijn aandachtsgebieden gaan van talent management en leiderschap, cultuur, waarden en diversiteit tot de nieuwe manier van werken. De professionele bijnaam die aan hem werd toegeschreven is « sherpa », vanwege zijn bijdrage – operationeel en gemeenschappelijk – en uitdagingen aan het succes van organisaties.Guy van Gyes

Guy Van Gyes

Licentiaat politieke en sociale wetenschappen, specialisatie sociaal beleid , KU Leuven


Guy Van Gyes verricht en begeleidt sinds 1999 binnen HIVA KU Leuven hoofdzakelijk onderzoek naar arbeidsverhoudingen en werknemersinspraak. Zijn interesse gaat vooral uit naar vragen in verband met de rol van de vakbond en de plaats van werknemers in de ontwikkeling van organisaties (welzijn op het werk, slimmer werken, organisatiebetrokkenheid). Verder is Guy gespecialiseerd in loonvorming en de rol van collectieve onderhandelingen. De Europese invalshoek is een belangrijk aandachtspunt in zijn onderzoek. Binnen het team van projectleiders is Guy het aanspreekpunt voor de vakbond inzake onderzoek de eigen werking en organisatie.

Als beleidsexpert werkte Guy van Guyes voor en werd zijn advies gevraagd door tal van organisaties, zoals de Europese Commissie, Federale overheden, Europese en Belgische sociale partners. Als projectcoördinator bouwde hij zowel een lange ervaring op inzake het leiden van puur academisch werk (bijv. EU FP7, IWT) als heel concreet toegepast beleidsonderzoek (voor bijv. Federale overheid of sociaal overlegorganen).Evelien Vanden Brande

Evelien Vanden Brande

HR-manager, JTI-Gryson


Evelien Vanden Brande (38), bachelor Personeelswerk (HoGent, 2000) en gecertificeerd coach (Sheffield Hallam University, 2012) startte haar loopbaan in de uitzendsector (ADMB, 2001).  Al snel gebeten door Human Resources ging ze twee jaar later aan de slag bij Milcobel waar de focus op Recruitment & Selection en Training lag.  In 2008 stapte ze over naar McBride eerst als HR Manager in de fabriek in Ieper en vervolgens als HR Manager in Estaimpuis (Productie en Headoffice). Ze introduceerde er zelfsturende teams, besteedde veel aandacht aan individuele en teamcoaching en was betrokken in elke cao-onderhandeling.

In 2013 ging Evelien aan de slag bij JTI-Gryson Wervik, een fabrikant van roltabak. Daar leidt ze sedert 2014 de collectieve sluiting van de onderneming (240 medewerkers).  In die context kreeg ze met haar team de Corporate HR Award (november 2017).  Het bedrijf stopt alle activiteiten in juni 2018. (www.linkedin.com/in/evelienvandenbrande)Jan Vanthournout

Jan Vanthournout

Tax & Legal Manager, SD Worx


Jan Vanthournout is Legal Manager bij SD WORX en als Honorary Fellow (Academisch Consulent) verbonden aan de vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent

Van zijn hand verschenen reeds tal van artikelen in juridische tijdschriften, bijdragen in verzamelwerken en boeken. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrecht en verzorgt geregeld seminaries en colleges, ondermeer voor SD WORX, de Universiteit Antwerpen Management School, Associare, VVA.

Hij begeleidt dagelijks ondernemingen bij alle facetten van hun HR-beleid, ook bij herstructureringen en ondersteuning & mediation bij collectieve onderhandelingen.