Seminars

Elk semester organiseert de social academy een dagvullend seminar. Voor iedereen die met het sociaal overleg in aanraking komt.

Op het programma een breed thema dat we zowel academisch (strategisch) als hands-on (praktijkgericht) uitrollen. Niet om u uit evenwicht te brengen. Wel om patronen te doorbreken. U even uit uw comfortzone te ‘dwingen’, zodat u met andere ogen de dagdagelijkse praktijk benadert. Laat u inspireren door andere, nieuwe ideeën. Sta open voor nieuwe impulsen. En keer terug met aantal ‘quick wins’ die u de volgende dag al kunt toepassen.

Datum

To be announced.

VBO
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel

PRICING

To be announced.

Een vraag?

Contacteer:

Freya Veys

02 515 08 93

SOCIAAL OVERLEG
Naar een overleg op maat van de werknemer?

De inhoud van onze jobs en de werkomgeving veranderen radicaal, de manier waarop we werken nauwelijks. Dat botst. Tijd dus om ons arbeidsmodel grondig te herdenken tot een blauwdruk waarin het werk wordt afgestemd op de individuele behoeften en sterktes van de medewerkers. Eenheidsworst, collectieve regelingen en afspraken voor iedereen voldoen niet meer. Van sociale partners en beleidsmakers wordt verwacht dat ze een ‘New Deal’ sluiten. Werkgevers en vakbonden moeten mee. Elkaars vertrouwen herwinnen om een werkbaar evenwicht te vinden tussen het persoonlijk, collectief en bedrijfsbelang. Zonder het sociaal overleg uit te hollen.
Cosmetische ingrepen volstaan niet, maar wie durft echt zijn masker afzetten?

10u – 11u | Plenair - Visie, ervaring, duiding

Marcia De Wachter
(voormalig directeur Nationale Bank van België, oprichter Brain@Trust)

“Sociale dialoog gaat ook over de dynamiek in een groep van mensen die niet voor elkaar gekozen hebben. Ieder met zijn bewuste of onbewuste motivatie of agenda. Hoeveel plaats krijgt het onafhankelijk denken binnen die dynamiek?”

 

Olivier Valentin
(Nationaal Secretaris ACLVB, lid Nationale Arbeidsraad)

“Ik ben benieuwd naar ieders visie over het sociaal overleg op bedrijfsniveau. Ik ben overtuigd dat werkgevers en vakbonden in vertrouwen een constructieve dialoog kunnen bereiken.
De vraag is hoe.”

11u – 15u | Drie parallelle sessies – Praktijk, cases, best practices

1. Intrapreneurship

Hoe kijken ondernemers naar intrapreneurship?  Hoeveel autonomie geven ze medewerkers om vanuit hun intrinsieke motivatie de businessdoelstellingen te helpen bereiken?

SPREKERS

  • Olivier Lisein (Management Sciences HEC Liège)
  • Johan Portier (Managing Director LeasePlan)

2. Flexibel verlonen en werken

Flexibel verlonen, ja, maar draagt het echt bij tot het engagement van de werknemer? Komt het tegemoet aan de persoonlijke behoeften tijdens zijn loonbaan? Meer flexibiliteit in tijd en ruimte, maar hoe definiëren we die flexibiliteit als we die blijven uitdrukken in aantal gewerkte uren?  Is de wil om de cultuur te veranderen groot genoeg? Kunnen we vermijden dat werknemers in overdrive gaan? Hoe bewaken we de gezonde balans?

SPREKERS

  • Vic Van Kerrebroeck (Vakbondssecretaris ACV Puls)

“Vertrouwen is key in sociale dialoog. U knikt misschien ja, maar heeft u het ook? In uw werknemersvertegenwoordigers en hun vakbonden?  In uw personeel? In uw directiecomité en lijnmanagement? En, last but not least, in u zelf? Sociale dialoog, geen walk in the park. Maar dat maakt het juist ook zo boeiend uiteraard.”

  • Cathy Geerts (HR Director SD Worx Belgium)

3. Transities

Naar een op maat gedreven arbeidsmodel. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe begeleid je medewerkers richting nieuwe jobinvulling? Wat is het belang van opleiding en het aanboren en aanleren van nieuwe skills? Kunnen we werknemers ook extern, bij een andere werkgever, een nieuwe rol geven?

SPREKERS

  • Wien De Geyter (Secretaris-generaal Febelfin)
  • Bart Pollentier ( Director Kenniscentrum SD Worx Belgium)
  • Sandra Coenegrachts (adviseur ‘Werk & Sociale Zekerheid’ VBO)

15u20 – 16u10 | Slot – Vandaag, toekomst

Dieter De Waegeneer (Executive Vice President Operations Delhaize Belgium)

“De snelheid van aanpassen wordt superbelangrijk. Dat kan alleen maar slagen als je de mensen en ook de vakbonden meehebt. Co-creatie kan dan weer alleen als de cultuur juist is en als je de medewerkers traint.”

 

Monica De Jonghe (Directeur-generaal VBO)

“We hebben de laatste maanden moeilijke discussies moeten voeren, waarin alle partijen veel te verliezen hadden. Iedereen heeft wel even voor het vuurpeloton gestaan, maar we zijn erdoor geraakt. Uiteindelijk zoeken we allemaal samen naar de beste oplossing en streven alle partijen naar sociale rust.”
Als afsluiter van deze rijk gevulde dag licht Monica De Jonghe toe hoe wij vanuit het VBO het sociaal overleg graag zien evolueren.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart